Respijtwijzer Mantelzorgcentraal

Zorgpartners MH Logo FC

(Gespecialiseerde) dagbesteding

Zorgpartners Midden-Holland, locatie Prinsenhof en Savelberg

· Voor mensen met (beginnende) dementie

· Structuur

· Speciaal aanbod voor jonge mensen met dementie ( lok. Prinsenhof)

· Vaste dagindeling

· Activiteiten op maat

· Open deuren

· Professionele zorg

Kosten

De kosten voor deze respijtvoorziening kunnen op verschillende manieren worden betaald. Vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) met een beschikking van de gemeente en/of vanuit de Wet landurige zorg (Wlz) door het zorgkantoor. Als de gemeente of het zorgkantoor rechtstreeks betalen aan de zorgaanbieder heet dit zorg-in-natura. Maar het kan ook door de zorgvrager zelf betaald worden vanuit een Persoons gebonden budget (Pgb). Meer informatie over kosten respijtzorg.

Contactgegevens

Zorgpartners Midden-Holland
Postbus 737
2800AS Gouda

www.zorgpartners.nl
klantconsulent@zorgpartners.nl
0182 723 723

Naar respijtzorg overzicht Gouda