Respijtwijzer Mantelzorgcentraal

Logo Ark blauw 800px

Arkhuis Manna en Waterput

St. De Ark Gemeenschap Regio Gouda

De Ark Gouda is een leefgemeenschap voormensen met en zonder verstandelijke beperking. Wij bieden kleinschalige woonvoorzieningen en dagbesteding. Wij geloven dat ieder mens unieke gaven heeft en recht heeft op betekenisvolle relaties. Door te leren van elkaar en zorg te dragen voor elkaar bouwen we aan een meer menselijke maatschappij. Wij laten ons inspireren door het christelijk geloof dat naastenliefde, eigenwaarde en gemeenschapszin nastreeft. In de Ark is iedereen welkom, ongeacht culturele of religieuze achtergrond. Bij de Ark gaat het om een relatie van mens tot mens.

Kosten

De kosten voor deze respijtvoorziening worden betaald vanuit de Wet landurige zorg (Wlz). Het zorgkantoor voert dit uit en betaalt óf rechtstreeks aan de zorgaanbieder (zorg-in-natura) óf geeft een Persoons gebonden budget (Pgb) af aan de zorgvrager, die daarmee zelf zorg kan inkopen. Meer informatie over kosten respijtzorg.

Contactgegevens

St. De Ark Gemeenschap Regio Gouda
Warmoezierskade 11
2805PR Gouda

www.arkgouda.nl
contact@arkgouda.nl
0182 582 581

Naar respijtzorg overzicht Gouda