Respijtwijzer Mantelzorgcentraal

logo-website

Atelier De Zwaan

Atelier De Zwaan

Atelier De Zwaan biedt een creatieve vorm van dagbesteding. Bij De Zwaan kun je werken in gespecialiseerde ateliers aan echte ambachten onder begeleiding van een vakspecialist. Je kunt aan de slag met keramiek, textiel, vilt, weven, schilderen en papier. Voor alles is een apart atelier beschikbaar. Ook hebben we een multidisciplinair atelier voor zestigplussers.

Creatieve ervaring is niet nodig. Onze vakspecialisten helpen je daarbij. Voor iedereen is er wat te doen en te leren.

Bij De Zwaan kun je jezelf zijn en werken aan je persoonlijke leerdoelen.

Kosten

De kosten voor deze respijtvoorziening kunnen op verschillende manieren worden betaald. Vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) met een beschikking van de gemeente en/of vanuit de Wet landurige zorg (Wlz) door het zorgkantoor. Als de gemeente of het zorgkantoor rechtstreeks betalen aan de zorgaanbieder heet dit zorg-in-natura. Maar het kan ook door de zorgvrager zelf betaald worden vanuit een Persoons gebonden budget (Pgb). Meer informatie over kosten respijtzorg.

Contactgegevens

Atelier De Zwaan
Kampenringweg 44
2803PE Gouda

www.dagbestedingdezwaan.nl
info@dagbestedingdezwaan.nl
0182 605 698

Naar respijtzorg overzicht Gouda