Respijtwijzer Mantelzorgcentraal

LG_PZ_MET_RGB

Begeleiding

PlusZorg

Wij zijn een thuiszorgorganisatie en gespecialiseerd in begeleiding bij mensen met dementie in de thuissituatie. Wij leveren begeleiding vanaf 2 uur aaneengesloten.

Wij leveren vanuit een indicatie, WLZ en WMO of particulier.

Kosten

De kosten voor deze respijtvoorziening kunnen op verschillende manieren worden betaald. Vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) met een beschikking van de gemeente en/of vanuit de Wet landurige zorg (Wlz) door het zorgkantoor. Als de gemeente of het zorgkantoor rechtstreeks betalen aan de zorgaanbieder heet dit zorg-in-natura. Maar het kan ook door de zorgvrager zelf betaald worden vanuit een Persoons gebonden budget (Pgb). Meer informatie over kosten respijtzorg.

Contactgegevens

PlusZorg
Antwerpseweg 7
2803PB Gouda

www.pluszorg.nl
info@pluszorg.nl
088 426 0600

Naar respijtzorg overzicht Gouda