Respijtwijzer Mantelzorgcentraal

G-SVG logo RGB

Gemiva-SVG Groep

Logeren

De Gemiva-SVG Groep is ervoor mensen die – tijdelijk of langdurig - ondersteuning nodig hebben bij hun leven in de samenleving. We dragen bij aan een zo goed en gewoon mogelijk leven van de mensen die wij ondersteunen.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van logeeropvang in Gouda ? Neemt u dan contact op met onze afdeling zorgbemiddeling , telefoonnummer 088 205 24 00 (op werkdagen tussen 8.30 en 16.30 uur) of via zorgbemiddeling@gemiva-svg.nl

Kosten

De kosten voor deze respijtvoorziening kunnen op verschillende manieren worden betaald. Vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de Jeugdwet met een beschikking van de gemeente en/of vanuit de Wet landurige zorg (Wlz) door het zorgkantoor. Als de gemeente of het zorgkantoor rechtstreeks betalen aan de zorgaanbieder heet dit zorg-in-natura. Maar het kan ook door de zorgvrager zelf betaald worden vanuit een Persoons gebonden budget (Pgb). Meer informatie over kosten respijtzorg.

Contactgegevens

Logeren
Bleulandweg 1b
2803HG Gouda

www.gemiva-svg.nl
info@gemiva-svg.nl
0182 575 800

Naar respijtzorg overzicht Gouda