Respijtwijzer Mantelzorgcentraal

kwintes_logo

Logeren

Kwintes

Mensen vanaf 18 jaar met psychiatrische en/of psychosociale problemen uit (de omgeving van) Gouda kunnen een beschikking aanvragen voor logeeropvang.
Logeeropvang is voor mensen die tijdelijk baat hebben bij 24-uurs nabijheid van professionals in een beschermende omgeving. Dit kan bijvoorbeeld ter ontlasting van de mantelzorger en/of familie. Kwintes heeft logeerplekken in Gouda en Lekkerkerk. Om te kunnen logeren bij Kwintes is er een beschikking nodig van de WMO voor logeeropvang of logeeropvang intensief.

Kosten

De kosten voor deze respijtvoorziening worden betaald vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) met een beschikking van de gemeente. De gemeente kan rechtsreeks betalen aan de zorgaanbieder (zorg-in-natura) of het kan door de zorgvrager zelf betaald worden vanuit een Persoons gebonden budget (Pgb). Meer informatie over kosten respijtzorg.

Contactgegevens

Kwintes
Lekkenburg 2 101
2804xc Gouda

www.kwintes.nl
aanmeldingengoudaeo@kwintes.nl
085 401 0088

Naar respijtzorg overzicht Gouda