Respijtwijzer Mantelzorgcentraal

Logo-ZorgMies-'t-Groene-Hart

Ondersteunende mantelzorg

Zorgmies 't Groene Hart

ZorgMies ´t Groene Hart heeft een groot team van Zorgmiesen en Siemen die ondersteunen bij mantelzorg, zorg met een warme hand is waar we voor staan, we kijken met u wat past en zoeken daarbij de juiste match. De zorgvrager staat centraal daarnaast vergeten we de mantelzorgers niet. Samen zorgen we voor comfort, plezier en veiligheid in een eigen woonomgeving. Woont de zorgvrager in een verpleeghuis maar verdient wat extra aandacht dan is dit ook mogelijk. Onze zorg kan betaald worden via WMO/WLZ of particuliere middelen.

Kosten

De kosten voor deze respijtvoorziening kunnen op verschillende manieren worden betaald. Vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) met een beschikking van de gemeente en/of vanuit de Wet landurige zorg (Wlz) door het zorgkantoor. Als de gemeente of het zorgkantoor rechtstreeks betalen aan de zorgaanbieder heet dit zorg-in-natura. Maar het kan ook door de zorgvrager zelf betaald worden vanuit een Persoons gebonden budget (Pgb). Meer informatie over kosten respijtzorg.

Contactgegevens

ZorgMies ´t Groene Hart
Nieuwe Markt 17
2411BB Bodegraven

www.zorgmies.nl
groenehart@zorgmies.nl
0172 787 560

Naar respijtzorg overzicht Gouda