Respijtwijzer Mantelzorgcentraal

logo kwadraad

Steunouder

Kwadraad

Steunouders zijn vrijwilligers die ruimte in hun huis, leven en hart hebben om een kind van een ander op te vangen. Ze geven een gezin dat mantelzorg verleent, een dagdeel per week wat extra lucht. Ouders krijgen even tijd voor zichzelf, elkaar, of voor het kind dat extra aandacht nodig heeft. De kinderen die opgevangen worden, krijgen een plek waarbij ze echt even kind kunnen zijn. Een steunouder is er voor brusjes van een kind met een psychische of lichamelijke beperking, of voor kinderen van (een) ouder(s) met een psychische of lichamelijke beperking. Een voorbeeld hiervan leest u hier.

Kosten

Aan deze respijtvoorziening zijn geen kosten verbonden. Voor de vrijwillige inzet kan soms wel een onkostenvergoeding of kleine eigen bijdrage gevraagd worden. Kijk op onze website voor meer informatie.

Contactgegevens

Naar respijtzorg overzicht Gouda