Respijtwijzer Mantelzorgcentraal

logo-steun-punt-midden-holland

Steunpunt Midden Holland

Hospice Gouda

Zorgen voor een dierbare die afscheid moet nemen van het leven is zwaar. Ondersteuning van vrijwilligers kan dan uitkomst bieden.

Als het niet mogelijk is om thuis te blijven, dan kan uw naaste terecht in het hospice in Gouda. Daar bootsen we zoveel mogelijk de thuissituatie na.
Zestien uur per dag staan vrijwilligers klaar met aandacht en tijd. In de nacht is een zorgmedewerker van Zorgpartners aanwezig. Ons doel is bereikt als uw naaste kan zeggen: ‘bijna net als thuis’.

Kosten

Het subsidiebedrag dat we krijgen van het ministerie van VWS is niet toereikend om alle kosten te kunnen betalen. Voor een verblijf in het hospice vragen wij een eigen bijdrage (de meeste aanvullende zorgverzekeringen vergoeden dit bedrag). Indien mogelijk en met uw toestemming declareren wij de kosten van het verblijf in het hospice bij uw zorgverzekeraar.

Contactgegevens

Naar respijtzorg overzicht Gouda