Respijtwijzer Mantelzorgcentraal

Stichting Boemerang

Stichting Boemerang

Het doel van de Stichting Boemerang is om vakantiekampen aan te bieden voor kinderen voor wie het moeilijk is om op een andere manier op vakantie te gaan. Dit kan een financiƫle, achtergrond hebben of bijvoorbeeld te maken hebben met een bepaalde handicap of achtergrond van de kinderen.

De reden waarom deze kinderen niet meer thuis wonen kan medisch of sociaal zijn. In tehuizen is er heel weinig geld voor vakanties voor deze kinderen. Behalve tehuiskinderen zijn er veel autistische kinderen of kinderen met een andere aangeboren stoornis als A.D.H.D. Voor de ouders van deze kinderen is het vaak een enorm zware belasting om hun kinderen mee te nemen op vakantie. Daarom organiseert de Stichting Boemerang jaarlijks vakantiekampen voor deze bijzondere kinderen.

Groepsvakanties : kampen voor groepen kinderen die bij voorbeeld in tehuizen wonen. Zij hebben vakantie met eigen begeleiding.

Individuele vakanties : Deze worden georganiseerd in de vorm van kampen voor thuiswonende kinderen met een autistische stoornis. De Stichting Boemerang zorgt bij deze kampen voor voldoende deskundige en enthousiaste begeleiding.

Kosten

De kosten voor deze respijtvoorziening worden betaald vanuit de Jeugdwet met een beschikking van de gemeente. De gemeente kan rechtsreeks betalen aan de zorgaanbieder (zorg-in-natura) of het kan door de zorgvrager zelf betaald worden vanuit een Persoons gebonden budget (Pgb). Meer informatie over kosten respijtzorg.

Contactgegevens

Stichting Boemerang
Beltrumseweg 59
7151ev Eibergen

www.boemerang.org
info@boemerang.org
0545 476 182

Naar respijtzorg overzicht Gouda