Respijtwijzer Mantelzorgcentraal

A4 Corporatelogo Zorgpartners RGB

Verblijf op basis van respijtzorg (respijt-, logeer-, ELV- deeltijd of hotelverblijf)

Zorgpartners Midden-Holland, locatie De Hanepraij, Irishof, Prinsenhof en De Breeje Hendrick

Binnen de Prinsenhof (Dementieel beeld ) ; De Hanepraij en Irishof( lichamelijke beperking en/of chronische aandoening) wordt tijdelijke zorggeboden.

Respijtzorg is tijdelijk verblijf voor mensen die tijdelijk(nog) niet thuis kunnen wonen, bijvoorbeeld omdat de mantelzorger ontlast moetworden of op vakantie gaat, er tijdelijk méér zorg nodig is of als een cliëntverder moet herstellen voordat terugkeer naar huis mogelijk is.

Bij deeltijdverblijf woont een cliënt thuis, en wisselt dit structureel af met wonen bij Zorgpartners.

Met de cliënt wordt besproken welke vorm van respijtzorg bij de zorgvraag past, welke financiering passend is en op welke locatie dit kan worden geboden.

Kosten

De kosten voor deze respijtvoorziening kunnen op verschillende manieren worden betaald. Vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) met een beschikking van de gemeente en/of vanuit de Wet landurige zorg (Wlz) door het zorgkantoor. Als de gemeente of het zorgkantoor rechtstreeks betalen aan de zorgaanbieder heet dit zorg-in-natura. Maar het kan ook door de zorgvrager zelf betaald worden vanuit een Persoons gebonden budget (Pgb). Meer informatie over kosten respijtzorg.

Contactgegevens

Zorgpartners Midden-Holland
Postbus 737
2800AS Gouda

www.zorgpartners.nl
klantconsulent@zorgpartners.nl
0182 723 723

Naar respijtzorg overzicht Gouda