Respijtwijzer Mantelzorgcentraal

VPTZ-logo-groot

VPTZ

Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg VPTZ

VPTZ Nederland is de koepelorganisatie voor organisaties in de vrijwillige palliatieve terminale zorg. Deze zorg wordt zowel thuis, in hospices en steeds vaker ook in zorginstellingen geboden. Wij ondersteunen onze ruim 200 lidorganisaties, behartigen hun belangen en stimuleren de kwaliteit van de zorg en ondersteuning.

Kosten

Aan deze respijtvoorziening zijn geen kosten verbonden. Voor de vrijwillige inzet kan soms wel een onkostenvergoeding of kleine eigen bijdrage gevraagd worden. Kijk op onze website voor meer informatie.

Contactgegevens

VPTZ
Barchman Wuytierslaan 10
3818LH Amersfoort

www.vptz.nl
info@vptz.nl
033 760 1070

Naar respijtzorg overzicht Gouda