Respijtwijzer Mantelzorgcentraal

image1

Zorgboerderij Bogaard

Dagbesteding Zorgboerderij Bogaard

Zorgboerderij Bogaard in Stolwijk richt zich vooral op jongeren vanaf 10 jaar en jongvolwassenen. Daarnaast zijn er evt. mogelijkheden voor volwassenen die werkervaring willen opdoen en/of nuttig bezig willen zijn om zo de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen.

Onze zorg
De zorg wordt geregeld door Lenie, Arie ‘doet’ de boerderij.
Wij vinden het belangrijk om een stabiele, veilige omgeving te kunnen bieden waar de zorgvrager zich geborgen voelt en waar hij of zij zichzelf kan zijn. We bieden een plek waar ieder een stukje geluk kan ervaren door zinvol bezig te zijn met de koeien of de andere dieren op de boerderij. We kijken naar het werk dat gedaan moet worden, maar zeker ook naar wat je kunt en leuk vindt en wat je graag zou willen leren. In de praktijk loopt dit heel goed met een mix van leuke en nuttige dingen. Naast het produceren van gezond voedsel, werken in natuur en landschap willen we ook heel graag andere mensen helpen/ondersteunen. Hierin willen we ook vormgeven wat God ons leert in de Bijbel.

Aanvullende opmerking openingstijden
In de vakanties is de zorgboerderij o.a. op woensdag geopend om 09.00 uur. Momenteel is de aanvraag voor logeeropvang in ons nieuwe kantinegedeelte van de boerderij nog in behandeling bij de gemeente Krimpenerwaard. Wij hopen dat dit de toestemming hiervoor snel is geregeld zodat we deze zorg dan ook weer kunnen gaan leveren.

Kosten

De kosten voor deze respijtvoorziening kunnen op verschillende manieren worden betaald. Vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de Jeugdwet met een beschikking van de gemeente en/of vanuit de Wet landurige zorg (Wlz) door het zorgkantoor. Als de gemeente of het zorgkantoor rechtstreeks betalen aan de zorgaanbieder heet dit zorg-in-natura. Maar het kan ook door de zorgvrager zelf betaald worden vanuit een Persoons gebonden budget (Pgb). Meer informatie over kosten respijtzorg.

Contactgegevens

Zorgboerderij Bogaard
Benedenheulseweg 52
2821 LT Stolwijk

https://www.zorgboerenzuidholland.nl/zorgboerderijen/bogaard
0184 605 301

Naar respijtzorg overzicht Gouda