Respijtwijzer Mantelzorgcentraal

logo zorgboeren Zuid Holland

Zorgboerderij De Lekhoeve

Dagbesteding Zorgboerderij De LekHoeve

Zorgboerderij De Lekhoeve in Krimpen aan de Lek is een middelgrote veehouderij met zo’n honderd melkkoeien, zestig stuks jongvee, zeven schapen, lammetjes, geiten, kippen, konijnen en een hond. De boerderij ligt midden tussen de weilanden met een geheel nieuwe stal met kantine mét keuken. En daarboven hebben ze een grote zolder voor sport en spel.

Zorgboerderij De Lekhoeve in Krimpen aan de Lek heeft meerdere doelgroepen. Jong volwassenen vanaf 18 jaar zijn welkom op woensdagmiddag en zaterdag. Maar ook volwassenen zijn al vele jaren aanwezig op de boerderij voor dagbesteding.

Kosten

De kosten voor deze respijtvoorziening kunnen op verschillende manieren worden betaald. Vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de Jeugdwet met een beschikking van de gemeente en/of vanuit de Wet landurige zorg (Wlz) door het zorgkantoor. Als de gemeente of het zorgkantoor rechtstreeks betalen aan de zorgaanbieder heet dit zorg-in-natura. Maar het kan ook door de zorgvrager zelf betaald worden vanuit een Persoons gebonden budget (Pgb). Meer informatie over kosten respijtzorg.

Contactgegevens

Zorgboerderij De Lekhoeve
Tiendweg 42
2931LC Krimpen aan de Lek

https://www.zorgboerenzuidholland.nl/zorgboerderijen/de-lekhoeve
info@zbzh.nl
0184 605 301

Naar respijtzorg overzicht Gouda