Respijtwijzer Mantelzorgcentraal

image1

Zorgboerderij Schaap, Noot, Mies

Dagbesteding Zorgboerderij Schaap, Noot, Mies

Kosten

De kosten voor deze respijtvoorziening kunnen op verschillende manieren worden betaald. Vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de Jeugdwet met een beschikking van de gemeente en/of vanuit de Wet landurige zorg (Wlz) door het zorgkantoor. Als de gemeente of het zorgkantoor rechtstreeks betalen aan de zorgaanbieder heet dit zorg-in-natura. Maar het kan ook door de zorgvrager zelf betaald worden vanuit een Persoons gebonden budget (Pgb). Meer informatie over kosten respijtzorg.

Contactgegevens

Zorgboerderij SchaapNootMies
Achtermiddenweg 10
2445 AA Aarlanderveen

https://www.zorgboerenzuidholland.nl/zorgboerderijen/schaap-noot-mies
0184 605 301

Naar respijtzorg overzicht Gouda