Respijtwijzer Mantelzorgcentraal

image1

Zorgboerderijen met dagbesteding en logeeropvang

Stichting Zorgboeren Zuid-Holland

Stichting Zorgboeren Zuid-Holland, ondersteunt mensen met een beperking en zorgt ervoor dat zij een prettige plek vinden op één van de aangesloten zorgboerderijen. Cliënten, ouders, hulpverleners, verwijzers, instellingen en begeleiders kunnen bij St. Zorgboeren Zuid-Holland terecht met al hun vragen over dagbesteding, arbeidstraining/re-integratie en logeren op een zorgboerderij. Stichting Zorgboeren Zuid-Holland staat voor professionaliteit, kwaliteit, deskundigheid en zorg op maat. De stichting is een centraal loket voor landbouw, zorg en welzijn in Zuid-Holland. Aanmelding voor zorg op een zorgboerderij kan via de website of telefonisch.

U wordt dan geïnformeerd op welke boerderijen passend zijn voor uw zorgvraag en of er plaats is. Iedere boerderij heeft een eigen doelgroep en zorgzwaarte. Op de website www.zorgboerenzuidholland.nl kunt u de boerderijen en het aanbod per boerderij zien.

Kosten

De kosten voor deze respijtvoorziening kunnen op verschillende manieren worden betaald. Vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de Jeugdwet met een beschikking van de gemeente en/of vanuit de Wet landurige zorg (Wlz) door het zorgkantoor. Als de gemeente of het zorgkantoor rechtstreeks betalen aan de zorgaanbieder heet dit zorg-in-natura. Maar het kan ook door de zorgvrager zelf betaald worden vanuit een Persoons gebonden budget (Pgb). Meer informatie over kosten respijtzorg.

Contactgegevens

St. Zorgboeren Zuid- Holland
Fortuijnplein 25
2964 BE Groot-Ammers

www.zorgboerenzuidholland.nl
info@zbzh.nl
0184 605 301

Naar respijtzorg overzicht Gouda