Respijtwijzer Mantelzorgcentraal

logo zorgboeren

Zorgkwekerij Smaak

Dagbesteding Zorgkwekerij Smaak

Op de kwekerij bieden Stefan en Maartje uiteenlopende vormen van dagbesteding aan jongeren en volwassen (vanaf 18 jaar) met psychiatrische problematiek, gedragsproblematiek, een verstandelijke beperking, een burn-out of met een niet-aangeboren hersenletsel. Er is voor iedereen iets te doen; dieren, bomen, bouwen en planten en alles dat daarbij hoort

Kosten

De kosten voor deze respijtvoorziening kunnen op verschillende manieren worden betaald. Vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) met een beschikking van de gemeente en/of vanuit de Wet landurige zorg (Wlz) door het zorgkantoor. Als de gemeente of het zorgkantoor rechtstreeks betalen aan de zorgaanbieder heet dit zorg-in-natura. Maar het kan ook door de zorgvrager zelf betaald worden vanuit een Persoons gebonden budget (Pgb). Meer informatie over kosten respijtzorg.

Contactgegevens

Naar respijtzorg overzicht Gouda